Miljöservice

Rengöring och skötsel av soprum

Vi hjälper till med regelbunden skötsel av soprummet, så att det känns trevligt för alla att använda. Vi kan även renovera soprum med ommålning, nya skyltar och kärl eller högtryckstvätta för en snabb uppfräschning. För större fastigheter är det bra att göra en utredning för att klargöra behoven.

Skötsel

 • Vi gör regelbundna besök
 • Kontrollerar och rättar till källsorteringen
 • Städar
 • Kontrollerar att all hämtning fungerar
 • Tar bort ev grovsopor och farligt avfall som påträffas i rummen
 • Meddelar er om skadegörelse och större grovsopor

Renovering

 • Tar bort gammal utrustning
 • Tvättar golv och väggar
 • Målar om väggar och golv med specialfärg
 • Sätter upp nya skyltar
 • Tar fram ny utrustning

Utbildning

 • Information till hyresgäster:
 • Källsorteringsguide
 • Riktlinjer för fastigheten
 • Informationsträffar:
 • Varför källsortera?
 • Hur sorterar vi?
 • Vad händer med avfallet, hur tas det om hand?
 • Vilken påverkan har konsumtionen på avfallsmängden?
 • Hur kan ni förbättra avfallshanteringen i er fastighet

Konsultation

 • Utredning av avfallsmängder
 • Analys och förslag till logistisk lösning
 • Logistikoptimering
 • Utformning av rum och inredning med utrustning
 • Upphandling av entreprenörer
 • Projektledning
Albert Wickman
Miljökonsult
073-209 11 10
Skicka e-post