Miljöservice

Miljöservice

Vi hjälper till med regelbunden skötsel av soprummet, så att det känns trevligt för alla att använda.

Vi kan även renovera soprum med ommålning, nya skyltar och kärl eller högtryckstvätta för en snabb uppfräschning. För större fastigheter är det bra att göra en utredning för att klargöra behoven.

Intresseanmälan

Vanliga upplevda problem med avfallshantering bland fastighetsägare är:

  • Att riktlinjer saknas för hur avfallshanteringen ska fungera.
  • Bristfällig information om vilka fraktioner som kan sorteras.
  • Större grovavfall lämnas i källsorteringsrummet och blir inte hämtade.
  • Nedskräpning i miljörum och förpackningar som lämnas utan att vikas ihop.

Ja, listan kan göras lång…

Miljöservice 5

Re Company kan lösa det åt er!

För att ge er en bekymmersfri vardag kring avfallshantering, och att det känns trevligt för alla att använda, erbjuder Re Company heltäckande tjänster kring miljö och avfall. Vi fungerar som spindeln i nätet, koordinerar all kontakt med berörda entreprenörer och ser till att er avfallshantering fungerar smidigt som planerat. Vår trevliga servicepersonal har lång erfarenhet och hjälper gärna till när ni har frågor eller problem som behöver lösas.

Regelbunden skötsel

I vårt serviceuppdrag ingår tillsyn med regelbundna besök i era miljörum för att upprätthålla fungerande rutiner. Vi ser till att:

  • Snygga upp och plocka bort löst skräp.
  • Fraktioner är rätt sorterade.

Hämtning av källsorterat avfall

För hämtning av det källsorterade avfallet anlitar vi entreprenörer och sköter samtliga kontakter med dem. Om avfall ej blivit hämtat rapporterar vi till berörd entreprenör.

Underhåll av miljörum

Få snabbt ett fint miljörum som fungerar! Vi kan hjälpa er med en snabb uppfräschning som till exempel tvättning av golv, kärltvätt, att sätta upp nya skyltar, tydlig information kring källsortering m.m.

Renovering av miljörum

Re Company utför renovering av miljörum och inreder med utrustning som ger användare och hämtentreprenörer de bästa förutsättningar. Efter behovsanalys ger vi förslag på logistiska lösningar för bästa miljönytta. Rummen renoveras och utrustas med vald utrustning, till exempel tydliga skyltar och kärl. Slutligen knyts renoveringen ihop med ett utbildnings- och informationspaket för personal och användare. Låt oss göra en behovsanalys och komma med förslag. För större fastigheter föreslår vi att göra en utredning för att klargöra behoven. Läs mer om tjänsten under fliken Miljökonsult.

Information och utbildning

Tillsammans med er tar vi fram riktlinjer för hur avfallshanteringen ska fungera. Sorteringsguide med bilder som förklarar alla fraktioner samt informationsmöten med alla användare efter genomfört förändringsarbete.

Hantering av grovavfall

All slags grovavfall hämtas i fastighetens alla utrymmen, från vind till källare. Vi kommer på avtalad tid och tar med oss det ni vill bli av med. Läs mer om tjänsten under fliken Grovavfall.

Läs mer om källsortering

FNI (Fastighetsnära Insamling) på FTI’s webbplats (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen): FTI Det finns många olika förpackningar och FTI’s sorteringsguide hjälper dig enkelt att göra rätt: Sorteringsguide

Även på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats finns en Sorteringsguide