Miljökonsult

Miljökonsult i Storstockholm

Hantering av källsorterat avfall är en viktig resursfråga för dagens och framtidens miljöarbete. Re Company har stor erfarenhet av experthjälp och rådgivning av hela kedjan - från hantering hos konsument till hämtning och återvinning genom entreprenören.

Våra heltäckande konsulttjänster kring miljö och avfall hjälper er att omvandla problem till lösningar. Vi finns i Storstockholm och arbetar med lösningar som ger kostnadskontroll, högre kvalitet och minskad miljöpåverkan.

Intresseanmälan

Experthjälp och rådgivning

Konsulttjänster och rådgivning inom miljö och avfall har alltid varit en grundläggande del av Re Companys verksamhet. Vår kunskap är baserad på mer än 15 års erfarenhet av utredningar, bedömningar och utförande av helhetslösningar inom avfallsområdet. Vi är med i en rad olika projekt och har mycket bred erfarenhet av hela kedjan - från hantering hos konsument till hämtningar och återvinning genom entreprenören. Våra kunder består av såväl fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar som offentliga förvaltningar.

Konsult 6

Vi tar ett helhetsgrepp på hela er avtalssituation

I samråd med er klargör vi problematiken och utformar en lösning för bästa avfallshantering och miljönytta. Efter utredning och analys presenterar vi förslag på lösning som är anpassad efter era lokala förhållanden. Här tas hänsyn till utrymmen, teknik, logistisk, hämtningar för olika fraktioner och gällande avtal m.m.

Inventering och kartläggning

Först görs en nulägesanalys, där vi belyser de olika problemområdena. Dessa kan bero på allt från sopstopp till källsorteringssystem som inte fungerar i praktiken eller grovavfall som står i vägen för brandväggar m.m. Genom intervjuer med personal, hyresgäster och entreprenörer kartlägger vi arbetsmiljön, kostnader, avfallstyp, avfallsmängder, utrymmen, sorteringssystem och logistik. Med hjälp av det insamlade materialet analyseras avfallssituationen och därefter designar vi ett miljöanpassat avfallssystem som bäst gynnar era behov och fastighetens förutsättningar.

Steg i processen - från analys till lösning:

 • Projektplan - Upprättande av plan med riktlinjer för projektet.
 • Utredning - nulägesanalys och behovsanalys gällande er avfallshantering, källsortering, arbetsmiljön avseende hämtningar, utrymmen, logistik från hyresgäst till entreprenör, kostnader, avfallstyp och mängd samt skötsel av miljörum.
 • Förslag på lösning för anpassning av utrymmen, logistik, hämtningsfrekvenser för olika fraktioner, skötsel m.m.
 • Genomförande och implementation. Utrymmen anpassas enligt specifikation. Avfallsrummet utrustas med skyddslister, skyltas upp enligt aktuella källsorteringsfraktioner, kärl, och annan vald utrustning.
 • Drift och skötsel – uppstart av hämtningar samt skötsel av miljörummet.
 • Information och utbildning om hur avfallshanteringen ska fungera genomförs till alla användare.

Exempel på design av avfallssystem

 • Logistik av hämtningar
 • Alternativa system för hämtning av hushållsavfall
 • Ritning för utrymmen
 • Utrustning och dess placering
 • Åtgärdsplan
 • Investeringskalkyl
 • Driftkalkyl
 • Kommunikationsplan boende och verksamheter
 • Sammanställning av rapport
 • Avrapportering till beställare

Kontakta oss för en analys av era behov!

Vi tar fram en plan med åtgärdsförslag för er avfallshantering, hämtningar, källsortering, miljörum m.m. info@recompany.se

Läs mer om källsortering

FNI (Fastighetsnära Insamling) på FTI’s webbplats (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen): FTI Det finns många olika förpackningar och FTI’s sorteringsguide hjälper dig enkelt att göra rätt: Sorteringsguide

Även på Stockholm Vatten och Avfalls webbplats finns en Sorteringsguide