Fastighetsservice

Fastighetsservice

Re Company Förvaltning erbjuder en professionell och bekymmersfri fastighetsservice för små och stora uppdragsgivare.

Vi är ett mindre bolag vilket gör att vi är snabba och lyhörda för era behov. Vi värnar om en familjär stämning som skapar en trygghet för er. Med erfaren och mångsidig personal samt via våra partners kan vi erbjuda en helhetslösning för hela fastigheten.

Bland våra nöjda kunder finns fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter, kommersiella lokaler och offentliga förvaltningar.

Välkommen till oss för bekymmersfri fastighetsservice!

Intresseanmälan

Fastighetsservice

Vår affärsidé är att ta hand om alla tänkbara problem som kan uppkomma i fastigheten. Vi tar ett totalansvar och erbjuder professionell och konkurrenskraftig fastighetsskötsel för både små och stora uppdragsgivare.

Fastighetsservice 5

Fastighetsservice för en bekymmersfri vardag

Fastighetsservice handlar om både invändig och utvändig skötsel av en fastighet och när det kommer till tekniska uppgifter är det värdefullt och tidsbesparande att ha ett stöd. Re Company erbjuder en bekymmersfri fastighetsservice för små och stora uppdragsgivare. Bland våra nöjda kunder finns fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter, kommersiella lokaler och offentliga förvaltningar.

Professionell fastighetsservice på era villkor

Våra tjänster kring fastighetsservice säkerställer såväl god funktion som trivsel i fastigheten under årets alla månader. Vi skräddarsyr vår insats utifrån kundens behov och arbetar via egen personal och underleverantörer.

I vår fastighetsservice kan till exempel följande uppgifter utföras:

Fastighetsservice 4

 • Rondering av fastigheten utifrån ett fastställt intervall.
 • Löpande underhåll, felsökning och mindre reparationer.
 • Hantera felanmälningar och avhjälpa mindre fel, innan de blivit allvarliga.
 • Enklare el- och VVS-arbeten.
 • Fixa enklare åtgärder som till exempel: Sätta upp hyllor, smörjning av lås och gångjärn, byte av ljuskällor.
 • Nyckelhantering.
 • Planering och logistik.
 • Tillsyn och skötsel av tekniska installationer, avläsning av mätarställningar för värme, vatten och el.

Exempel på ansvarsområden som kan ingå i ett avtal:

 • Hur ofta olika moment, som ingår i fastighetsservicen, ska utföras.
 • Tillsyn och skötsel av allmänna utrymmen.
 • Rapportering av eventuella fel och brister

Säsongsbetonade arbeten som till exempel mark- eller trädgårdsskötsel ligger utanför det som omfattas av normal fastighetsservice.

Re Company erbjuder fastighetsmarknaden servicetjänster för fastighetens alla behov. Vi arbetar med lösningar som ger kostnadskontroll, högre kvalitet och minskad miljöpåverkan. Vi är ett mindre bolag vilket gör att vi är snabba och lyhörda för era behov. Vi värnar om en familjär stämning som skapar en trygghet för er. Med erfaren och mångsidig personal samt via våra partners kan vi erbjuda en helhetslösning för hela fastigheten.

Välkommen till oss för en bekymmersfri fastighetsservice!