Miljö

Hantering av källsorterat material är en viktig resursfråga för dagens och framtidens miljöarbete. Re Company har stor erfarenhet av att utveckla hanteringen av källsorterat material och omvandla problem till lösningar.

Bred erfarenhet

Re Companys tekniker samarbetar för att tillsammans med kunden finna den lämpligaste lösningen. Vår kunskap och erfarenhet är baserad på fler än 15 års erfarenhet av utredningar, bedömningar och utförande av helhetslösningar inom avfallsområdet. Våra kunder består av såväl privata företag, bostadsrättsföreningar som offentliga förvaltningar.

Omfattande tjänster

Vi är med i en rad olika projekt och har mycket bred erfarenhet av hela kedjan; från hanteringen hos konsumenten till hämtningar och återvinning genom entreprenören. Tillsammans med kunden utreder vi problematiken och utformar en lösning som optimerar hanteringen av de olika fraktionerna för att nå bästa möjliga miljönytta. Vi analyserar och ger förslag till logistiska lösningar för att miljöaspekten med färre antal hämttillfällen skall beaktas. Vi utformar rum och inreder med utrustning som ger brukare och hämtentreprenör bäst förutsättningar. Rummen utrustas med tydliga skyltar och knyts ihop med ett informationspaket som personal och brukare utbildas på.

Fore-1_medium Efter-1_medium

Exempel på våra tjänster i korthet

  • Avfallshantering och källsortering
  • Hämtning av grovsopor i fastigheten
  • Renovering av soprum
  • Utrusta rum med tydliga skyltar och kärl m.m.
  • Informationspaket till användare/hyresgäster
  • Utredningar för större källsorteringssystem